Reklam
Reklam

'Tüketici Gerekçe Göstermeden Sözleşmeyi Feshedebilecek'

Yürürlüğe yeni giren 'Abonelik Sözleşmeleri Yönetmenliği' ile tüketici artık istediği zaman sözleşmesini fes edebilecek.

'Tüketici Gerekçe Göstermeden Sözleşmeyi Feshedebilecek'
Editör: Urfa Haber 63
26 Nisan 2015 - 11:13

Yürürlüğe yeni giren 'Abonelik Sözleşmeleri Yönetmenliği' ile tüketici artık istediği zaman sözleşmesini fes edebilecek.

Yılbaşından itibaren görüşmeleri başlayan ve 24 Nisan'da yürürlüğe giren 6502 sayılı 'Abonelik Sözleşmesi Yönetmenliği' kanun maddesi ile artık tüm ayrıntılar belirlendi.

Yeni yönetmenlik ile birlikte artık sözleşmeler de yazı en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde olacak.

Bununla birlikte sözleşmenin ve taahhüttün yazılı bir örneği de mutlaka yazılı veya kalıcı bir şekilde tüketiciye verilecek.

Bu şekilde tüketici bir sorun ile karılaştığı zaman elinde ispat olarak sözleşmenin bir örneğinin olacağı belirten Tüketiciler Derneği Şanlıurfa İl Temsilcisi Av. Ceylan Pala Karadağ, yeni düzenlemeyi Gazete İpekyol'a değerlendirdi. "Abone sözleşmelerinde tüketici ile satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri, sözleşmenin varsa süresi, tarihi, malın ilk teslim tarihi veya hizmetin ifasına başlama tarihi, mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı ve tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine ilişkin bilgi gibi pek çok hususlar yer alıyor. Yönetmelikte sayılan bu şartların eksikliği halinde satıcı bunu derhal gidermek zorunda ve bunun için tüketiciden ilave ek ücret isteyemez. Aksi halde, tüketici cezai şart, tazminat ve benzeri adlarla herhangi bir ödemede bulunmaksızın sözleşmeyi feshedebilir" şeklinde konuşan Karadağ yeni yönetmelikteki başlıkları şu şekilde sıraladı.

'HİZMET YOKSA ÜCRETTE YOK'

"Hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasıyla başlar sağlayıcı sunmadığı hizmetin bedelini tüketiciden talep edemez. Ancak, ön ödemeli hizmetlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz" diyen Karadağ belirli süreli abonelik sözleşmelerinde ise sözleşmenin belirli süre kadar uzayacağına ilişkinler hükümler konulmayacağını belirterek, "Bu konuda tüketicinin sözleşme sonrası onay vermesi zorunlu. Yani bu onay sözleşme anında değil, sözleşme kurulmasından sonra verilmiş olacak. Onay vermeden uzatılan sözleşmelerle ilgili de tüketiciden ücret istenemeyecek. Taahhütlü aboneliklerde de, taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamayacak. Taahhütlü aboneliğin sona ermesinden en az bir fatura dönemi öncesinden satıcı veya sağlayıcı, bu durumu ödeme bildiriminin yanı sıra yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayrıca tüketiciye bildirmek zorunda. Burada da yine esasen tüketicinin bilgilendirilmesi hedefleniyor. Hizmetle birlikte tüketiciye bir mal, bir alet vs. verilmişse bunun sorunlu ayıplı çıkmasından da yine satıcı sorumlu."

 

'TÜKETİCİ GEREKÇE GÖSTERMEDEN SÖZLEŞMEYİ FESHEDEBİLECEK'

"Bu paketteki ön önemli yenilik ise tüketici hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilecek. Satıcı veya sağlayıcı ödeme bildirimini, son ödeme tarihinden en az yedi gün önce tüketiciye göndermek zorunda olduğu gibi, bu ödeme bildirimini gönderdiği için de tüketiciden ek ücret isteyemeyecek. Tüketiciler, ödeme bildirimine itiraz etmek istediklerinde ise bu süre tam 1 yıldır. Satıcı veya sağlayıcı da bu itirazı 30 gün içinde neticelendirmek ve tüketiciye bildirmek zorunda. İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla tahsil edilen bedel, kullanım dönemindeki birim fiyat dikkate alınarak gecikme zammı ile birlikte tüketicinin tercih etmesi halinde bir sonraki tüketim dönemine ait bedelden mahsup edilecek veya tüketiciye beş gün içinde iade edilecek. En can alıcı yeniliklerden biri de tüketicinin sözleşmeyi istediği zaman feshedebilmesi hakkında. Yönetmeliğe göre, tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Ancak taahhütlü sözleşmelerde durum farklı. Tüketici taahhüdünde önce caydığında gerekli indirimler yapıldıktan sonra kalan bir miktar tutarı ödemek durumunda kalabilecek."

'TELEFON HAT YÖNETMENLİĞİ DEĞİŞTİ'

"Yeni yönetmenlik birlikte GSM şirketleri artık ücret tarifesinden daha fazla ücret tahsil edilmeyecek. Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin fesih bildirimini yerine getirmesi için yönetmelikte öngörülen süre günlük süreli yayınlarda on beş gün, haftalık süreli yayınlarda bir ay, aylık süreli yayınlarda ise üç aydır. Bu sürelere riayet etmeden aboneliğin devam ettirilmesinden tüketici sorumlu tutulamaz ve bu süre içinde hizmetten yararlanılmış olsa dahi tüketiciden bunun için ek ücret istenemez. Yönetmelik yine bir yenilik olarak telefon kullanım ücretlerine ilişkin de düzenleme yapmış durumda. Buna göre, Abonelik Sözleşmesine ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için satıcı veya sağlayıcı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez."

Bu haber 1768 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum